WONING - HOME

We spreken Nederlands

We speak English

WONING - INBOEDEL
VERZEKERING

24 / 7 Engelstalige Helpdesk

Contracten in het Nederlands

HOME - PROPERTY
INSURANCE

24 / 7 English Speaking Helpdesk

Contracts written in English

1

Basis Dekkingen

Als iemand je sleutels steelt, je ijskast begeeft het of je kind breekt de raam tijdens het spelen met een bal, maak je geen zorgen want Caser Home bied je een volledige dekking.


 • Breuk, diefstal en waterschade
 • Aansprakelijkheid naar derden tot 300.000€
 • Heropbouw of esthetische schade
 • Reis assistentie
 • Rechtsbijstand (basis)

2

Optionele Dekkingen

 • Aansprakelijkheid voor potentieel gevaarlijke honden
 • Voertuigen in de garage
 • Ongelukken
 • Onopzettelijke Schade
 • Storingen elektrische toestellen
 • Rechstbijstand (uitgebruid)

Met een simpel telefoontje, beschik je over een team van experts tot uw dienst (glasherstellers, slotenmakers, loodgieters, eletriciens, schrijnwerkers, etc) die elk probleem kunnen oplossen dat zich zou kunnen voordien in uw woning.

1

Basic Covers 

If someone steals your keys, your fridge breaks down or your child breaks the window when playing with a ball, don’t worry because Caser Home provides you with full coverage.


 • Breakage, robbery and water damage
 • Public liability up to 300.000€
 • Reconstruction of aesthetic damages
 • Travel assistance
 • Legal protection (basic)

2

Optional Covers

 • Public liability for potentially dangerous dogs
 • Vehicles in the garage
 • Accidents
 • Accidental damage
 • Breakdown of electrical appliances
 • Comprehensive legal protection

With a simple call, you will have a team of experts at your service (glaziers, locksmiths, plumbers, electricians, carpenters, etc) that will solve any problem that might arise in your home.

VERZEKERING
VOOR HUURDERS

24 / 7 Engelstalige Helpdesk

Contracten in het Nederlands

HOME INSURANCE
FOR RENTERS

24 / 7 English Speaking Helpdesk

Contracts written in English

De verzekering dat jou en je persoonlijke bezittingen beschermd alsook verdedigd tegen uw huisbaas. 


Wist je dat de verzekering van de huisbaas je niet beschermd? Met Caser Inquilinamente ben je wel beschermd.

1

Dekkingen 

 • We dekken je aansprakelijkheid naar derden.

 • We dekken je persoonlijke bezittingen bij inbraak.

 • Als je huisbaas beslist, onwettelijk, je waar niet terug te betalen, verdedigen we u.

 • Als je wasmachine niet meer werkt, helpen we je met Electrocaser.

 • Als je een klusjesman nodig hebt voor bvb het monteren van meubels, kan je rekenen op Bricocaser.

 • Als je gedwongen wordt om de woning te verlaten voor een wettelijke reden, betalen we je verhuis en de makelaarskosten*.

2

Behoud deze voordelen eender waar je gaat wonen

 • Als je verhuist, neem je verzekering mee

 • Als je deze verzekering annuleert na 6 maanden, betalen we de ongebruikte polis terug. **

* Lees de algemene voorwaarden voor Wettelijk gedwongen verhuizen.

Verhuis en makelaarskosten tot maximum 2.000€ per verhuis.
** Op voorwaarde dat de betalingen uitgevoerd werden en er geen incidenten plaatsgevonden hebben. De dekkingen vermeld in dit document zijn onderworpen aan de volledige dekkingsformule.

The insurance that protects you and your personal property will also defend you against your landlord.


Did you know that your landlord’s insurance doesn’t protect you? With Caser Inquilinamente, you will be protected.

1

Covers 

 • We cover your third-party liability.
 • We cover your personal property if you are burgled.
 • If the landlord decides, unjustifiably, not to return your deposit, we will defend you.
 • If the washing machine breaks down, we will help you with Electrocaser.
 • If you need a handyman to put pictures up or to assemble furniture, for example, count on Bricocaser.
 • If you are forced to leave the house for legal reasons, we will pay for the move and the estate agent*.

2


There are benefits wherever you go

 • If you move house, take your insurance with you:
 • If you decide to cancel the insurance after the 6th month, we will refund the unused premium.

* Read the general conditions for legally forced relocation.

Relocation and brokerage costs up to a maximum of € 2,000 per relocation.


** Provided the payments have been made and no incidents have taken place. The coverage stated in this document is subject to the full coverage formula.

Copyright Marsha Management SL © All Rights Reserved

EXCLUSIVE AGENT

FOR CASER SEGUROS


Nº C0031B54835582

CASER EXPATS

Marsha Management SL


Avenida Pais del Valenciano 7

03509 Finestrat - Benidorm


enkel op afspraak

by appointment only

info@caserexpats.es

VOLG ONS OP FACEBOOK

LIKE US ON FACEBOOK

IMMOKANTOREN
& GARAGES


WERK MET ONS


REAL ESTATE AGENTS
& CAR DEALERS


WORK WITH US